Priser och ansökningsblanketter

Priser och ansökningsblanketter

Här finns länkar till vår prislista, lokalansökningar m.m.

Föreningsinformation finns på Nyköpings kommuns webbplats

Faktura för dina bokningar kommer på post månaden efter din bokade tid. Vill du hellre ha pappersfaktura kan du anmäla det i din bank. Ange organisationsnnummer 212000-2940.