Boka lokal

Boka lokal

Genom Nyköpings Arenor och Lokalbokningen kan du boka lokaler och arenor för olika ändamål. Vi hjälper dig att boka den lokal du behöver för just ditt evenemang. Vi finns på Rosvalla i servicecentret rakt fram i entréhallen.

Stopp för lokaluthyrning till privatpersoner till och med 24 januari 2021

Lokalbokningen på Nyköpings Arenor pausar från och med 10 december all uthyrning av lokaler till privatpersoner för att minimera risken för smittspridning. Anledningen är att det förekommit aktiviteter som inte följer de allmänna råd om sammankomster som finns. 

Beslutet gäller även lokaler som hyrs ut av andra kommunala verksamheter än Nyköpings Arenor. Det innebär en månads uppehåll för uthyrning. Alla privatpersoner som har bokat lokal kommer att kontaktas av Lokalbokningen. Företag och föreningar får fortsätta hyra lokaler med befintliga begränsningar. De bär själva ansvaret för att aktiviteten följer de lagar och rekommendationer som finns.

Det är Kultur- och fritidsnämndens ordförande Karina Josevski fattat beslutet i samverkan med ledningen för Näringsliv i Nyköpings kommun. Det gäller till och med den 24 januari 2021.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, hänvisar till en förordning som gör det möjligt för kommuner att vägra upplåta en lokal eller ett område med hänvisning till risken för smittspridning. SKR redogör även för föreskrifterna för olika verksamheter. 

Frågor och svar

När börjar beslutet att gälla?

Från och med torsdag 10 december 2020.

Hur informerar Arenorna om beskedet?

Via telefon och e-post samt via kommunens webbplatser.

Varför får företag och föreningar hyra?

En del privatpersoner som har hyrt lokaler har visat sig ha svårare att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer i jämförelse med föreningar och företag.

Kommer privatpersoner att få vänta på att få tillbaka hyran nu?

Hyran debiteras i efterhand så de som har hyrt lokaler kommande veckor har inte hunnit betala än.

När får vi börja boka lokaler 2021?

Beslutet gäller i dagsläget fram till 24 januari 2021. Så från och med 24 januari 2021 går det bra att boka igen, om inte smittspridningen gör att vi måste förlänga uppehållet.

Om vi är bara åtta personer, får vi inte hyra då heller? Vi klarar ju begränsningen?

Nyköpings Arenor har ingen möjlighet att avgöra hur många som befinner sig i lokalen så därför stänger vi bokningarna för alla privatpersoner.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Kontakta Lokalbokningen.

 

Samtliga idrottshallar stängs - uppdatering 21 januari

Beslut avseende stängning av idrottshallar

I syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 har Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun förlängt beslutet att stänga alla idrottshallar i kommunen från den 24 januari till och med 7 februari 2021.

Undantag är skolverksamhet och elitidrott samt företag och bidragsberättigade föreningar med lokal anknytning vilka bedriver organiserad verksamhet för barn och ungdom från 2005 och senare.

Utomhusarenor kan fortsatt användas av lokala idrottsföreningar kopplade till specialidrottsförbundet om träningen sker ledarledd och i enlighet med riktlinjerna från riksidrottsförbundet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer om andra åtgärder Nyköpings kommun gör med anledning av de skärpta nationella råden.

 

Boka lokal

Länk till bokningsystemet FRI 

För bokning av lokal på Culturum och Nyköpings Teater kontakta culturum@nykoping.se, 0155-45 74 24

Kontakta Lokalbokningen

Lokalbokningens telefontider

Måndag-fredag 10.00-18.00 
Lördag och söndag kl. 08.00-18.00       

Servicecenter Rosvalla, öppettider

Måndag-fredag 07.00-19.00
Lördag och söndag 07.00-18.00 

Lokalbokningen och servicecentrets öppettider 28 december - 24 januari:
Måndag - söndag kl. 08.00 - 17.00 
(Lunchstängt kl.13.00 - 14.00)

 

Hos Lokalbokningen kvitterar du ut nycklar till din bokade lokal. Här kan du också köpa biljetter och presentkort till de flesta evenemang på Nyköpings Arenor. Vi tipsar dig också gärna om vad som händer i Nyköping och guidar dig rätt om du behöver hjälp. Hyr en cykel hos oss eller spela en omgång boule på våra inomhusbanor på Rosvalla!

Kvarglömt

Kvarglömda tillhörigheter återfås i servicecentrat mot beskrivning.

Taxor, lokalansökan, regler

 

Taxa för lokaler

Avgifterna har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden genomgått en översyn. Förslaget innebär en höjning med tre kronor per timme för samtliga lokaler med timtaxa. Undantaget är lokaler på Träffen där avgifter justerades 2017. Höjningen med 3 kronor gäller from 1 januari 2020.

Passertaggar/kort 

För att öka säkerheten i sporthallar och omklädningsrum är våra passerkort och taggar personliga. Pris per tagg är 70 kr. Vi återlöser inte köpta taggar.

Föreningsinformation

http://nykoping.se/forening

Servicecenter

Välkomna till oss! Ann-Charlotte, Pernilla, Elin, Linda & Sarah

Servicecenter luckan