Gymnastiksal med redskap

Brandkärr

  • Adress: Brandkärrsvägen 106 A
  • Yta: 153 kvm
  • Linjer för badminton
  • All information om redskap finns på bokningssidan under länken information högst upp på varje gymnastiksals schemasida.