Jönåker

Jönåker

  • Adress:Skolvägen 22
  • Yta: 160 kvm
  • Linjerat för basket och badminton
  • All information om redskap finns på bokningssidan under länken information högst upp på varje gymnastiksals schemasida.