Svalsta

Svalsta

  • Adress: Sleipners väg 2
  • Yta: 250 kvm
  • Linjer för basket, badminton och volleyboll
  • All information om redskap finns på bokningssidan under länken information högst upp på varje gymnastiksals schemasida.