Gymnastiksal med redskap

Långsätter

  • Adress: Långsättersvägen 3
  • Yta: 262 kvm
  • Linjer för basket, volleyboll och badminton
  • All information om redskap finns på bokningssidan under länken information högst upp på varje gymnastiksals schemasida.