Fotbollsplan med ungdomar och belysning

Driftinformation gällande konstgräsplanerna på Rosvalla. 

Spelstatus på våra tre konstgräsplaner på Rosvalla uppdateras här beroende på väderförhållande.

Uppdatering sker senast klockan 15.00 på vardagar, på fredagar kommer även uppdatering för helgen.

Följande information gäller för konstgräsplanerna tills vidare:

  • KGA är spelbar.
  • KGB är spelbar.
  • KGC är spelbar.


Senast uppdaterat 26 april.
Gäller till nästa uppdatering.


Bakgrund:
Vid mycket snö och kallt väder är våra tre KG-planer i behov av skottning och plogning för att vi ska kunna bedriva tränings- och matchverksamhet. Vår drift på Nyköpings Arenor arbetar med planerna vardagar och vid behov även på helgdagar, och vid extra hårt väder tar de in snöjour. KGA är en uppvärmd KG-plan, medan KGB och KGC är icke uppvärmingsbara, vilket betyder att KGA lättare blir snö- och isfri. Anledningen till att vi uppdaterar senast klockan 15.00 är för att driften då kan bedöma skicket efter att ha arbetat med planerna under dagen.
Planerna uppdateras enligt följande fyra kategorier:

1. Spelbar: Planen anses som lämpad för både träning och match.
2. Träningsbar: Planen bedöms vara okej, men endast lämpad för träning.
3. Träningsbar på egen risk: Planen kan ha rester av snö och is, föreningen får själva bedöma om de vill utöva träning. Inte lämpad för matcher.
4. Avstängd: Planen anses som icke-lämpad att bedriva verksamhet.


Vad händer med bokade tider när planerna är avstängda?
Alla bokade tider avbokas och föreningen/privatpersonerna debiteras inte för det datumet. Föreningen ansvarar för att meddela berörda lag vid eventuell inställd träning/match.

Om ni har frågor kring driften av planerna, kontakta Nyköpings Arenors drift på: drift.nykopingsarenor@nykoping.se

Vid frågor kring bokningar och tider, kontakta Lokalbokningen på lokalbokningen@nykoping.se