Trädpromenader

Bekanta dig med stadens träd och deras historia.

Träd har i alla tider varit viktiga för människan och är så även i dag. De behövs som motvikt till dagens snabbt föränderliga miljö och de påverkar även klimatet i staden. De dämpar vinden, renar luften och har en stor betydelse för stadsrummets utformning. Träd spelar också en stor roll i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. 

Nyköping har många träd och flera olika trädarter, både mer vanliga och exotiska. I stadskärnan vid Årummet finns en promenadslinga, där du i din egen takt kan lära dig mer om några av de arter som finns här. I en stad är det viktigt att det finns gröna stråk som binder ihop växtligheten för att ge bra förutsättningar för djur och växter att kunna sprida sig. Årummet är just ett sådant stråk. Läs mer och ladda ner informationsblad på Nyköpings kommuns webbplats

Karta över trädpromenaden i Årummet

trädvandring_karta.JPG

Intill Frisksportarorpet vid Stenbro/Oppeby finns en trädstig och arboretum att upptäcka (arbore är latin för träd). Längs stigen finns skyltar som beskriver träden, vad de har använts till och deras nytta i dag. Här hittar du information om varje träd i vandringen. Skyltarnas information presenteras i nummerordning. 

Gå på tipspromenad vid trädstigen
Nyköpings Frisksportklubb anordnar tipspromenader varje söndag för barn. Där kan du bland annat kika in på vilsestigen och lära dig vad du ska göra om du kommer vilse i skogen. Läs mer hos Nyköpings Frisksportklubb 

Välkommen att upptäcka trädens Nyköping!