En folkmassa har samlats för att se en majbrasa på en udde.