Junis Nyköping

Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 0706897796

Kollo, läger och simskola

Vi bedriver simskola inomhus under höst/vårtermin och ute i sjöarna under sommaren. Vi arrangerar också dagkollon på alla lov och även några övernattningsläger på sommarlovet.