Nysäter Ingalunda 1 61199 Tystberga 0709600076

Eventbolag för HBTQ-personer och vänner till dessa.

Talent by John ska vara en plattform för talang, mångfald och förståelse för människor inom HBTQ-världen.  Vi vill anordna event för modeller, gay, bi, trans och queer och personer som är vänligt inställda till dessa samt gentemot andra inom dessa communities. Det kan handla om tävlingar för Big Mamas, Drag Queens, tävlingar för unga musiker eller gay idrottsslag och mycket annat som finns att förundra sig över på vår jord. Jag vill poängtera här att de som vill anmäla sig till en tävling hos Talent by John INTE behöver vara gay eller bi själva. De tävlande ska däremot uppfylla vissa andra kriterier, såsom tolerans för andra inom gruppen av HBTQ-personer, ha prideglädje och vara stolta för det de representerar oavsett sexuell identitet eller politsk/religiös tillhörighet . De skall vara uppmuntrande och ha en vilja att stödja personer som även på andra sätt viker från normen. Snällhet och förståelse är viktiga egenskaper i vår tid. Alla skall känna att de hör samman och har ett hem.Vi kommer snart att bygga upp en internationell hemsida. De första eventen kommer att vara i Sörmland (Eskilstuna, Nyköping och Södertälje). Nästa sker i de andra landskapen och senare på nationell nivå. Därefter är planen att anordna tävlingar i våra grannländer och så småningom satsar vi på övriga Europa, främst Tyskland och Storbritannien.Den internationella hemsidan kommer att konstrueras av ett lokalt Nyköpingsföretag, Anderberg Media (https://anderbergmedia.se/) med Thomas Anderberg i spetsen. Vi vill främja svensk företagsamhet och lokala aktörer i möjligaste mån.Pride Nyköping! Vi jobbar med detta och kommer att anordna olika aktiviteter för att få ihop medel för ändamålet.Kontakta Nyköpings Turistbyrå eller mig direkt på 070 – 960 00 76 alternativt johnwtalent@gmail.comHa en underbar sommar!John Talentjohnwtalent@gmail.com

Öppettider

Vardagar 07;00-21:00

Helger 12:00-21:00