Mariagården

Mariebergsvägen 6, Nyköping 0155-751 00

Mariagården ligger i stadsdelen Brandkärr och invigdes 1982.

Mariagårdens kapell och församlingslokaler är byggda i markplan runt en öppen gård. Arkitekt har varit Ulf Zettersten, Sörmlandsgruppen och Margit Webjörn (Mariakapellet).

Under vintern 2004-2005 skedde en utbyggnad av kapellet, som nu rymmer 70 personer (50 sittplatser). Kapellet äger tre stycken ikoner: Kristus allhärskaren, Jungfru Maria med Jesusbarnet och Den Heliga Cecilia (kyrkomusikens skyddshelgon). Samtliga är målade av Anita Kernell, f.d. diakon i Alla Helgona församling. 

I samband med utbyggnaden av Mariakapellet restes klockstapeln. I klockstapeln finns en klocka med inskriptionen: "Gjuten 1982 för Mariakapellet i Nyköpings östra församling. MIN SJÄL PRISAR HERRENS STORHET, MIN ANDE JUBLAR ÖVER GUD, MIN FRÄLSARE. Luk 1:46, 47."

Öppettider

Tisdag och torsdag kl 8.45-16.00

I övrigt, se församlingens hemsida eller Mariagårdens anslagstavla för verksamheter och gudstjänster.