Tre viktiga saker om ensamhet!

Föreläsare Susanne Suvanto

Torsdag 24/10 2024 , kl. 14:30 - 16:00

Tre viktiga saker om ensamhet - att vara äldre och ensam. Är alla äldre verkligen ensamma och om ja, så vad kan vi då göra?

Anmälan krävs.

En föreläsning om ett dagsaktuellt område som både oroar och utmanar och ibland väcker förundran. Under denna föreläsning berättar Susanne Suvanto om vad ensamhet kan vara och vad som kan motverka ensamheten. Ett högaktuellt ämne!

Susanne har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri bland annat med att ta fram en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Susanne är legitimerad sjuksköterska, har en magisterexamen i pedagogik och i historia. Hennes specialistområde är äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. I dag arbetar Susanne på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Susanne har också egen erfarenhet av att ha vårdat sina båda föräldrar till livets slut.


Tid: torsdag den 24 oktober kl 14.30 – 16.00
Plats: Olrogsalen, Hospitalsgatan 4. Gå till höger om Culturums stora entre och till ytterdörren som är på baksidan. Dörren låses upp kl 14.15.

Anmälan till Anhörigstöd: senast torsdag den 17 oktober. Anmäler du fler personer, uppge namnet på alla.
Telefon: 0155-45 74 10
E-post: anhorigstod@nykoping.se

Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Kontakt

Arrangör: Anhörigstöd

Plats: Olrogsalen, Hospitalsgatan 4. Nyköping

Adress: Stora torget 2, Nyköping
Telefon: 0155457410

Kommande datum

  • Torsdag 24/10 2024
    14:30 - 16:00